Durant els dies festius de la setmana santa, un grup de 12 alumnes amb dos dels nostres instructors van anar a Zarautz a viure una experiència, que com deien els...