Fase 3: Què podem fer?

Avui Girona entra a la FASE 3. Des de l’Escola volem vetllar per la vostra seguretat dins i fora de l’aigua. A continuació us deixem un resum sobre el protocol de seguretat, elaborat per la Federació Espanyola de Surf (FES) i el Consell Superior de l’Esport, sobre què es pot fer en aquesta nova fase.

1. NO hi haurà limitacions horàries per a la pràctica esportiva a l’aire lliure. Només cal extremar les mesures de seguretat i higiene en cas de tenir contacte amb persones que es troben dins dels grups considerats vulnerables a la COVID-19.

2. que es podrà practicar l’activitat física no professional a l’aire lliure en grup.

3. És important respectar i complir les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per la prevenció de la COVID-19. Sobretot cal seguir mantenint una distància mínima interpersonal de seguretat de 2 metres, l’ús de mascareta i la higiene de mans.

4. Totes les instal·lacions esportives a l’aire lliure o tancades hauran de complir les següents normes:

  1. Es pot realitzar l’activitat esportiva en grups de fins a 20 persones.
  2. Sense contacte físic.
  3. Respectant el 50% de capacitat d’aforament màxim permès.
  4. Establint torns d’accés.
  5. L’esportista podrà accedir amb un acompanyant.
  6. Mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
  7. Es permet la utilització dels vestuaris i zones de dutxa.

 

5. Els límits establerts per a la pràctica esportiva a l’aire lliure i l’accés a les instal·lacions segueixen sent provincials durant la fase 3. Cada Comunitat Autònoma regularà els desplaçaments interprovincials dins del seu àmbit territorial.

 

Per més informació: https://www.fesurf.es/wp-content/uploads/2020/06/FAQs-Deporte-Fase-3.pdf